lunedì 31 marzo 2014

Ustreljeni na Goriškem Gradu

Od decembra 1943 vse do polovice aprila 1945 leta so nacisti na goriškem gradu ustrelili čez 50 italijanskih in slovenskih partizanov in antifašistov, ki so jih zajeli med vojaškimi pregoni ali zaradi izdaj. Po zaprtju v mestne ječe v ul.Barzellini, kjer so jih zasliševali in mučili, jim je sodilo Poveljstvo nemške vojske za Goriško, katerega sedež je bil na Prefekturi. Ob proslavi Dneva Osvoboditve, 25. aprila 1964, jim je goriška občinska uprava postavila dve spominski plošči, eno ob vhodu v zapor, drugo na spodnjem dvorišču na goriškem gradu. Kot že za ploščo na Južni železniški postaji, na nobeni od dveh ni zabeleženo, da so žrtve bili pripadniki partizanskih sil in antifašisti, kot tudi, da so njihovi krvniki bili nacifašisti. Vendar pa je tedanji župan Galarotti proslavil Odporniško gibanje in je svoj proglas v zvezi z njim poslal 4500 študentom vseh goriških šol. Postavitvi spominskih plošč so prisostvovali vsi predstavniki oblasti v Gorici, od prefekta do predsednika Pokrajine, republiškega sodnega prokuratorja, častnega voda italijanske vojske, orožnikov, sil javnega reda, civilnih in vojaških združenj. Na gradu so ploščo vgradili na zid njegove severne stene, ob kateri so streljali obsojence. Tja so kasneje postavili šotor, kjer so do pred nekaj leti potekale gledališke predstave in koncerti. Za njegovo postavitev so morali požagati veliko staro platano, h kateri so privezovali one obsojence, ki se zaradi mučenja niso uspeli držati na nogah. Vsem so prekrili oči in v višino srca namestili bel papirnat list s katerim so označili tarčo za ciljanje, in jih po ustrelitvi izkrvaveli, da niso puščali sledov, ko so jih s kamioni vozili na pokopališča. Kraji teh pokopov niso bili nikoli označeni. Točnega števila tam ustreljenih še danes ne poznamo. Po navedbah kapucinskega redovnika Ermacorja delle Vedove, ki jim je v zaporu dal odvezo preden so jih odvedli na morišče, jih je bilo čez 50, od katerih se samo za 26 poznajo imena. Iz istih zaporov so vozili obsojence tudi na strelišče v Panovec in na Trnovo, tako da se število vseh umorjenih partizanov in antifašistov giblje med 110 in 120. Goriški združenji partizanov VZP - ANPI in AVL se bosta 11. Aprila, ob 70. obletnici največjega števila ustreljenih na gradu in ob 50. obletnici postavitve spominske plošče, poklonili spominu žrtev nacifašističnega okupatorja , ki je Gorico in ostale dele današnje dežele Furlanije – Julijske Krajine, skupaj z bližnjimi področji, vključil v Jadransko Primorje -Adriatisches Küstenland- v sklop nacističnega Tretjega Rajha.

Nessun commento:

Posta un commento